Finansiell kalender

Finansiell kalender

2022-02-11

Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2021

 

2022-03-27

Årsredovisning 2021

 

2022-04-27

Delårsrapport första kvartalet

 

2022-07-14

Delårsrapport andra kvartalet

 

2022-10-20

Delårsrapport tredje kvartalet

 

2023-02-09

Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2022

 

2023-03-24

Årsredovisning 2022

 

2023-04-26

Delårsrapport första kvartalet 2023

 

2023-07-14

Delårsrapport andra kvartalet 2023

 

2023-10-19

Delårsrapport tredje kvartalet 2023

 

2024-02-08

Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2023