Aktien

  • Share price (SEK) 000.0 00:00:00 0000-00-00
  • Change Today (%) 0.00
  • Change Today (SEK) 0.00

Om Powercell Sweden AB aktie

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Short name: PCELL
ISIN kod: SE 000 642 5815
LEI kod: 54930075IJ7TGOK3VC02

Aktiekapitalet i PowerCell uppgår till 1 147 133,55 SEK och är fördelat på 52 142 434 aktier med ett kvotvärde om 0,022 SEK.