Bolagsstämmor

Årsstämma 2024

Årsstämma i Powercell Sweden AB (publ) kommer att äga rum torsdagen den 25 april 2024 kl. 12.00 i Göteborg.

Årsstämma 2023

Årsstämma 2022

Årsstämma 2021

Årsstämma 2020

Årsstämma 2019

Årsstämma 2018