Uwe Hillmann

Ansvarig för affärsenhet Electronic Controls inom Bosch Powertrain Solutions division. Över 25 års erfarenhet inom Bosch. Representerar Bosch Gmbh.

Oberoende i förhållande till bolaget men beroende till bolagets större aktieägare.