Richard Berkling

Lång internationell erfarenhet och 19 år som VD på CPAC Systems, ett dotterbolag i Volvo Gruppen som är specialiserat på säkerhetskritisk elektronik för marin och för icke vägbunden transportindustri som arbetsmaskiner och maskiner för materialhantering. Han hade en nyckelroll i uppbyggandet av bolaget från grunden.