Patrik Brouzell

Patrik Brouzell är ansvarig för utvecklingen av PowerCells produktförsäljning till prioriterade segment samt etableringen av kompletterande marknadskanaler. Brouzell har tidigare bland annat varit vd för LWW Group.