Magnus Jonsson

VD för Magnus Jonsson Consulting AB och sitter i ett flertal styrelser. Tidigare befattning som SVP, produktutveckling på Volvo Personvagnar. Stor erfarenhet inom fordonsindustrin. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.