Dr. Lisa Kylhammar

Lisa Kylhammar är ansvarig för utveckling av våra nuvarande och framtida bränslecellsprodukter. Hon har en bred erfarenhet inom bränslecellsområdet erhållen genom internationella samarbeten liksom internt utvecklingsarbete. Tidigare positioner innefattar många år som gruppchef för olika ingenjörsteam på PowerCell liksom projektledare för produktutveckling och framtida teknologi.