Karin Nilsson

Mångårig internationell erfarenhet av finansiell- och operativ styrning. Tidigare befattningar som CFO på
KVD Kvarndammen AB där hon även ansvarat för HR och IT och Business controller inom Sibelco Nordic AB och Gunnebo AB.