Kajsa Ryttberg-Wallgren

Executive Vice President, H2 Green Steel med ansvar för affärsenheten Vätgas. Ledamot av styrelsen för Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences sedan 2017.
Tidigare anställningar omfattar ledande chefsbefattningar på Sandvik, Sapa, Yara Internationa och Piab. Omfattande erfarenhet av vätgas och material för bränsleceller. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.