Ingrid Helen Fasth Gillstedt

Styrelseledamot för Storytel AB, Munters AB och Samhall AB. Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet i Handelsbanken Fonder AB. Hon har tidigare även varit Vice President inom olika befattningar inom SAS Group samt haft olika chefspositioner inom Statoil Group A/S. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.