Dr. Per Ekdunge

Mer än 30 års erfarenhet av bränslecells- och reformerutveckling. Docent i elektrokemi vid KTH. Tidigare karriär inom KTH, Volkswagen och Dechema i Tyskland och Volvo Technology där han bland annat varit ansvarig för utveckling av bränsleceller, batterier samt alternativa drivlinor.