Dr. Andreas Bodén

Bred internationell erfarenhet inom bränslecellsrelaterad affärsutveckling och teknikutveckling. Aktiv inom bränslecells- och rena energifältet sedan 2002 och tio år som styrelseledamot i Vätgas Sverige. Tidigare positioner inom bolaget som gruppchef, utvecklingschef och affärsutvecklare samt Projektledare på Volov Technology för PEM bränslecellsutvecklingen.