Dirk de Boever

Investeringschef på Finindus. Tidigare stor erfarenhet inom strategi och marknadsföring från ArcelorMittal. Entreprenör och konsult till ett flertal storbolag inom industri, bank och telekom. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.