Annette Malm Justad

Senior rådgivare i mer än 20 år inom internationell industri samt maritim erfarenhet, så som sjöfart och service. Styrelseledamot samt styrelseordförande i bland annat Port of London, American Shipping Company ASA. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.