Vi har etablerat oss som ett tillväxtföretag i en sektor som drivs av starka megatrender

Försäljningen ökade med 79% till 101,8 MSEK (56,8) och bruttomarginalen förbättrades till 56,8% (26,3) under fjärde kvartalet 2022, drivet av PowerCells framgångsrika industrialisering av sin teknologi.


Under fjärde kvartalet 2022 rapporterar PowerCell en tvåsiffrig tillväxt och hög bruttomarginal. Försäljningen påverkades positivt av ökad royalty från Robert Bosch GmbH, samt försäljning genom avtalet med ZeroAvia, som tecknades under fjärde kvartalet. Ordern från ZeroAvia är världens första kontrakt för serieleverans av bränslecellsstackar till flygindustrin och potentiellt värt upp till 1,5 miljarder SEK.

”Under 2021 lanserade vi vårt koncept ”Industrialized Innovation” och det har redan visat sig vara en framgång med kombinationen av industrialiserad kärnteknologi och kundspecifika anpassningar och integration”, säger Richard Berkling, VD för PowerCell Sweden AB. ” Bruttomarginalen ökade i kvartalet till den högsta någonsin på 56,8 procent och periodens resultat var positivt. Detta är givetvis uppmuntrande, men vi räknar fortfarande med att vi kommer att ha fluktuationer mellan kvartalen eftersom marknaden är i en kontinuerlig fas av uppskalning.”

”PowerCells goda utveckling under 2022 visar att vi är i en bra position för att dra fördel av de starka hållbara megatrenderna där allt fler industrier går mot nollutsläpp. Allt fler företag kontaktar oss eftersom de inser att vi erbjuder en mogen, kommersiell och hållbar bränslecellsteknik som fungerar i många olika applikationer. Det är glädjande att konstatera att PowerCell har utvecklats till att vara en ledande aktör inom vätgaselektrisk industri och ett tydligt tillväxtföretag”, avslutar Richard Berkling.

Finansiellt sammandrag

MSEK, om inte annat anges Okt-dec 2022 Okt-dec 2021 2022 2021
Nettoomsättning 101,8 56,8 244,7 159,8
Bruttovinst 57,8 15,0 113,0 49,0
Bruttomarginal, % 56,8 26,3 46,2 30,7
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 2,7 -23,9 -75,0 -80,5
Rörelseresultat 2,7 -23,9 -75,0 -81,7
Periodens resultat 3,6 -23,3 -58,2 -75,1
Vinst per aktie, före och efter utspädning, SEK 0,06 -0,53 -1,09 -1,50
Soliditet, % 70,2 73,6 70,2 73,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten -37,7 -20,8 -120,5 -66,3

Länk till rapporten: https://powercellgroup.com/investerare/rapporter/