PowerCells valberedning föreslår omval av ordförande samt nyval av Nicolas Boutin

Valberedningen för PowerCell Sweden AB (publ) (http://www.powercellgroup.com) har nu avslutat sitt arbete inför årsstämman den 19:e april, 2023.

Valberedningen föreslår omval av följande nuvarande styrelseledamöter: Helen Fasth Gillstedt, Uwe Hillman, Riku Pekka Hägg och Annette Malm Justad. Valberedningen föreslår vidare nyval av Nicolas Boutin då Dirk De Boever meddelat att han avser lämna styrelsen i samband med årsstämman.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Magnus Jonsson.

Nicolas Boutin har mer än 20 års erfarenhet från flygindustrin. Senast som Managing Director och Partner i Boston Consulting Group. I sitt arbete som globalt ansvarig för Travel Practice Area och Sustainable Aviation har han också arbetat med alla ledande företag inom industrin, från flygtillverkare, flygbolag och flygplatser.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna återfinns på www.powercellgroup.com.

I valberedningen för PowerCell Sweden AB ingår Achim Moritz, Bosch, representerande Robert Bosch GmbH, Lena Olving, oberoende ledamot, samt Magnus Jonsson, sammankallande ledamot representerande styrelsen för PowerCell.

PowerCells årsstämma 2023 kommer att äga rum 19:e april, 2023, kl.15:00 i Biopalatset, salong 10, Södra Larmgatan 13, Göteborg. Mer detaljerad information kommer att meddelas i samband med att kallelsen publiceras.

Registrering för deltagande vid årsstämman beräknas börja kl. 14.00. Årsredovisningen för 2022 publiceras på bolagets hemsida fredagen den 24 mars 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Jonsson
Styrelseordförande, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 708 20 00 60
Email: ab.magnusjonsson@me.com

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara och därmed lätta att anpassa till kundernas behov.

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: +46 8 503 000 50.