PowerCell tecknar avtal för leveranser till norska statens färjor värderat till 19,2 MEUR

Avtalet, som tecknats av PowerCell med SEAM, omfattar leveranser av vätgaslösningar till två fartyg som trafikerar Norges längsta färjelinje. Med värdet på 19,2 MEUR är det här världens största vätgasprojekt hittills i marinindustrin. Cirka 5 MEUR av ordervärdet förväntas påverka PowerCells intäkter under 2023. Det är också ett viktigt klimatprojekt som minskar CO2-utsläppen betydligt.

Det var den 7 februari i år som PowerCell offentliggjorde att bolaget tecknat en avsiktsförklaring gällande leveranser till de två färjorna. Avtalet har tecknats med norska SEAM, som ansvarar för leverans av driv-, styr- och säkerhetssystem. Slutleverans ska ske under fjärde kvartalet 2024.

Den norska regeringen har ställt som krav att de nya färjorna över Vestfjorden vid Lofoten ska vara utsläppsfria. Dessutom ska de vara drivna av vätgas för att klara de långa och krävande sträckorna på upp till fyra timmar. Det är den norska transportkoncernen Torghatten Nord som ska leverera färjorna som vardera har en kapacitet på 599 passagerare, 120 personbilar och tolv långtradare. Torghatten Nord och PowerCell har för avsikt att ingå ett långsiktigt serviceavtal.
 
PowerCell ska leverera sitt Marine System 200 som gör det möjligt för färjorna att producera sammanlagt cirka 13 MW effekt. Färjorna drivs av grön vätgas och minskar CO2-utsläppen med 26 500 ton per år. Det motsvarar CO2-utsläppen från 13 000 dieselbilar per år, enligt operatören.
 
”Det här är ett banbrytande projekt för hela marinindustrin som vi är mycket glada över att få vara en del av”, säger Richard Berkling, VD för PowerCell. ”Norge ledde utvecklingen vid introduktionen av flytande naturgas i marinindustri och nu tar de ett viktigt steg för att etablera grönt väte som energikällan för att minska koldioxidutsläppen i marina kommersiella verksamheter. Våra lösningar passar perfekt för krävande applikationer där driftssäkerhet, hög effekttäthet och kompakt format är viktiga parametrar.”
 
”Övergången till elektrifiering och utsläppsfri energi accelererar och stöds av överstatliga initiativ som EU:s gröna giv och de storskaliga investeringarna för att nå Parisavtalet”, fortsätter Richard Berkling. ”Bara i Norge finns det drygt 800 färjelinjer och färjor är ett segment där vi kan förvänta oss ett stort intresse för vätgaselektriska lösningar. Från och med nästa år omfattas marinindustrin av EU:s utsläppshandelssystem, vilket kommer att öka efterfrågan på utsläppsfria, vätgasdrivna lösningar.”
 
”Det här banbrytande vätgasprojektet är ett viktigt steg mot att säkerställa att den norska färjeflottan blir utsläppsfri och vi är mycket glada över att ha PowerCell ombord”, säger Gunvald Mortvedt, VD för SEAM. ”Vårt samarbete med PowerCell är ett strategiskt viktigt och långsiktigt partnerskap. Vi har stort förtroende för deras lösningar och ser fram emot att arbeta med dem i både nuvarande och framtida projekt.”