PowerCell etablerar sig lokalt i USA, som ett resultat av ökad efterfrågan från kunder

PowerCell, en världsledande aktör inom vätgaselektriska lösningar, ska nu etablera lokal närvaro på den betydande USA-marknaden. PowerCell möter ett starkt intresse från kunder och vill stötta dem ännu bättre i deras produktutveckling, innovation och affärsutveckling genom att finnas på plats i USA.

Den globala efterfrågan på vätgaselektriska lösningar växer snabbt. Marknadsutvecklingen är särskilt stark i USA och är drivet, bland annat, av politiska initiativ för att stimulera investeringar i grön energi som exempelvis Inflation Reduction Act. PowerCell har framgångsrikt etablerat sig som en marknadsledare med sina robusta och pålitliga produkter för bland annat flyg- och marinindustrierna. I USA är utvecklingen särskilt stark.

”USA är en spännande och viktig marknad för oss", säger Richard Berkling, vd för PowerCell när han talar på Long Beach Hydrogen & Fuel Cell Seminar i Kalifornien. ”I USA finns många företag som är ’early enablers’ av vätgaselektriska lösningar och därmed viktiga för den fortsatta utvecklingen och tillväxten av vår industri. Genom att etablera oss lokalt kommer vi närmare våra kunder och kan stötta dem ännu bättre i deras värdeskapande.”

PowerCell kommer att rekrytera lokal kompetens under våren för att under sommaren undersöka var och hur etableringen i USA ska ske. PowerCell har idag närvaro i Kina, Norge och Sverige.