PowerCell går med i europeiskt utvecklingsprojekt avseende framtidens bränslecellsteknologi

Non-regulatory

För att accelerera bolagets långsiktiga teknikutveckling har PowerCell Sweden AB gått med i det samordnade europeiska utvecklingsprojektet Camelot.
Projektet syftar till att ta fram framtidens material för bränsleceller. Bland övriga deltagare märks såväl ledande forskningsinstitut som universitet och industriföretag, däribland BMW.

Camelot samlar deltagare från flera europeiska länder och har fått stöd från Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking, FCH JU, enligt bidragsavtal nummer 875 155. FCH JU Joint undertaking stöds i sin tur av EU:s innovations- och forskningsprogram Horizon 2020. Projektet syftar till att ta fram framtidens MEA (membrane electrode assemblies), en central komponent i en bränslecell och avgörande för bränslecellens livslängd, kraftproduktion och effektivitet.

PowerCell Sweden AB har goda erfarenheter av teknikutveckling inom ramen för industrigemensamma europeiska utvecklingsprojekt då dessa har bidragit med viktig kunskapsuppbyggnad som tillämpats vid utvecklingen av bolagets kärnteknologi. Inom ramen för det tyska industriprojektet Autostack Industrie, där PowerCell har ansvar för att utveckla en stack för massproduktion för den tyska fordonsindustrin, pågår sedan 2017 utvecklingen av nästa generations industrialiserade bränslecellsstacksteknologi.

Genom att delta i Camelot tar bolaget ännu ett viktigt steg i den fortsatta teknologiutvecklingen och projektet markerar starten för bolagets utveckling av kommande teknikgeneration.

”Den här typen av samverkan är mycket viktig för vår långsiktiga teknikutveckling eftersom den utmanar och driver på och därmed genererar ökad förståelse och ökad kompetens inom applicerbar teknologiutveckling. Efterfrågan på vätgaselektriska lösningar ökar inom allt fler tillämpningsområden och det ställer ökade krav på bränslecellernas prestanda och förmåga att kunna optimeras för specifika applikationsområden och segment. Genom att delta i den här typen av projekt kan vi säkerställa ledande teknologi och en konkurrenskraftig produktportfölj så att vi även i framtiden kan skapa värde för våra kunder”, säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: richard.berkling@powercell.se

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.